Σκάλες σιδήρου βαμένη με ηλεκτροστατική βαφή και αλουμινένιο σκαλοπάτι

Σκαλα σιδηρου 21/2+1
Κωδικός 21/2+1
Περιγραφή Με 2+1 σκαλιά
Ύψος Α 0,64m
Βάρος 5,10Kg
Διαστάσεις
Metrics
A B Γ Δ
65cm 102cm 67cm 22cm
Σκαλα σιδηρου 21/3+1
Κωδικός 21/3+1
Περιγραφή Με 3+1 σκαλιά
Ύψος Α 0,86m
Βάρος 6,30Kg
Διαστάσεις
Metrics
A B Γ Δ
88cm 135cm 78cm 22cm
Σκαλα σιδηρου 21/4+1
Κωδικός 21/4+1
Περιγραφή Με 4+1 σκαλιά
Ύψος Α 1,08m
Βάρος 7,40Kg
Διαστάσεις
Metrics
A B Γ Δ
108cm 156cm 90cm 22cm
Σκαλα σιδηρου 21/5+1
Κωδικός 21/5+1
Περιγραφή Με 5+1 σκαλιά
Ύψος Α 1,30m
Βάρος 8,6Kg
Διαστάσεις
Metrics
A B Γ Δ
133cm 180cm 106cm 22cm
Σκαλα σιδηρου 21/6+1
Κωδικός 21/6+1
Περιγραφή Με 6+1 σκαλιά
Ύψος Α 1,52m
Βάρος 9,8Kg
Διαστάσεις
Metrics
A B Γ Δ
156cm 203cm 117cm 22cm
Περισσότερες φωτογραφίες
photos photos
photos photos